ĐÓNG

Chính sách cá nhân


Chính sách bảo mật này mô tả cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân. Bằng cách dùng www.ro-easy. comQuery (the "trích;Site/ Quot;) Bạn đồng ý lưu giữ, xử lý, chuyển nhượng và tiết lộ thông tin cá nhân như đã mô tả trong chính sách bảo mật này.

collection
Bạn có thể duyệt qua website này mà không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào về bạn. Tuy nhiên, để nhận thông báo, cập nhật hay yêu cầu thông tin thêm về website.ro-easy. chúng tôi có thể thu thập thông tin sau đây: tên

, thông tin liên lạc, địa chỉ email, công ty và ID người dùng; thư từ hay cho chúng tôi; bất kỳ thông tin nào anh chọn cung cấp; và các thông tin khác từ giao tiếp của bạn với website, dịch vụ, nội dung và quảng cáo của chúng tôi, bao gồm thông tin máy tính và kết nối, thống kê về các trang web, giao thông đến và từ dữ liệu quảng cáo, địa chỉ IP và thông tin thông thường trên mạng.
Nếu các vị chọn cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi, các vị đồng ý chuyển giao và lưu thông tin đó trên các máy chủ nằm vùng tại Mỹ.

Dùng
Chúng tôi dùng thông tin cá nhân của các bạn để cung cấp các dịch vụ yêu cầu, giao tiếp với các bạn, gây rối, tùy chỉnh các vấn đề, thông báo về dịch vụ của chúng tôi và cập nhật khu vực và đo mức quan tâm đến các địa điểm và dịch vụ của chúng tôi.

Giống như nhiều website, chúng tôi dùng "Quot; bánh quy/ Quot để tăng kinh nghiệm và thu thập thông tin về khách thăm các trang web của chúng tôi. Xin hãy xem "trích dẫn; Chúng tôi có dùng KQ\ 35; 39; Bánh ngon\ 35; 39;? Quot. Phần dưới cho thông tin về cookie và cách sử dụng chúng.

Do chúng tôi dùng "Quot; Bánh quy/ Quot;? BSJDJ Phải. Bánh quy là những tập tin nhỏ mà một trang web hay nhà cung cấp dịch vụ của nó chuyển cho máy tính và trói buộc;399; là ổ cứng qua trình duyệt web (nếu bạn cho phép) cho phép) cho trang web ngon--999; s hay dịch vụ và vân vân Hệ thống nhận diện trình duyệt của bạn và nắm bắt và ghi nhớ một s ố thông tin. Chúng được sử dụng để giúp chúng tôi hiểu các sở thích của bạn dựa trên hoạt động hiện tại hoặc trước đó, nó cho phép chúng tôi cung cấp dịch vụ cải tiến cho bạn. Chúng tôi cũng dùng cookie để giúp chúng tôi thu thập dữ liệu tổng hợp về giao tiếp nơi Mạng và nơi giao tiếp. Để chúng tôi có thể cung cấp kinh nghiệm và công cụ tốt hơn trong tương lai. Chúng tôi có thể hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ khác để giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về các vị khách. Những người cung cấp dịch vụ này không được phép sử dụng thông tin thu thập nhân danh chúng ta ngoại trừ để giúp chúng ta thực hiện và cải thiện kinh doanh.
Bạn có thể chọn để máy tính cảnh báo bạn mỗi khi gửi một cookie, hoặc bạn có thể chọn tắt hết các cookie. Bạn làm điều này qua trình duyệt (như Netscape Navigator hay Internet Explorer) thiết lập. Mỗi trình duyệt có chút khác nhau, nên hãy xem trình đơn trợ giúp trình duyệt của bạn để tìm hiểu cách sửa đổi đúng cách. Nếu bạn tắt bánh quy, bạn đã thắng CV;39; t có quyền truy cập vào nhiều t ính năng làm cho cơ sở kinh nghiệm của bạn hiệu quả hơn và một số dịch vụ của chúng tôi sẽ không hoạt động đúng cách. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể đặt hàng qua điện thoại bằng cách liên lạc với dịch vụ khách hàng. (

phân biệt

Chúng tôi hạ GIHUYĐộ;39; t bán hay thuê thông tin cá nhân của anh cho người khác để làm thị trường mà không có sự đồng ý của anh. Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân để đáp ứng yêu cầu pháp luật, áp dụng các chính sách, đáp ứng yêu cầu về việc đăng tải hay bất cứ nội dung nào khác vi phạm các giao thức và trói buộc;39; quyền hay bảo vệ mọi người và mọi người Quyền, tài s ản hay an toàn. Thông tin sẽ được tiết lộ theo luật pháp và quy định. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin cá nhân với các nhà cung cấp dịch vụ giúp chúng tôi hoạt động kinh doanh, và với thành viên của tập đoàn, những người có thể cung cấp nội dung và dịch vụ chung và giúp phát hiện và ngăn chặn hành động bất hợp pháp. Nếu chúng ta định hợp nhất hoặc được mua bởi một tổ chức kinh doanh khác, chúng ta có thể chia sẻ thông tin cá nhân với công ty khác và yêu cầu thực thể mới kết hợp theo chính sách về sự riêng tư này đối với thông tin cá nhân của bạn. Ban chấp hành
. Bạn có thể truy cập hay cập nhật thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi bất cứ lúc nào bằng cách liên lạc với chúng tôi tại NHsp;

: www.ro-easy. chúng tôi coi thông tin như một tài sản cần được bảo vệ và sử dụng rất nhiều công cụ để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi việc truy cập và tiết lộ trái phép. Tuy nhiên, như các bạn có thể biết, người thứ ba có thể lén chặn hay truy cập đường truyền hay giao thông cá nhân. Vì vậy, mặc dù chúng tôi làm việc rất chăm chỉ để bảo vệ sự riêng tư của bạn, chúng tôi không hứa hẹn, và bạn không nên mong đợi rằng thông tin cá nhân hay thông tin cá nhân sẽ luôn được giữ kín.
Chúng ta có thể bất cứ lúc nào cập nhật chính sách này bằng cách gửi các điều khoản mới vào trang này. Mọi điều khoản đã sửa đổi sẽ tự động có hiệu quả 30s sau khi họ được đăng lên trang web lần đầu. Nếu có câu hỏi về chính sách này, hãy gửi email cho chúng tôi.


Hoa Lịch sử Phát triển
Biên Dịch:

Biên Dịch:

Biên Dịch:

Biên Dịch:

Biên Dịch:

Biên Dịch:

Biên Dịch:

Biên Dịch:

Biên Dịch:

Biên Dịch:

dùm tôi

dùm tôi

206

206

Language

Language

Language

Language

Đầu

Đầu

Nội bộ

Nội bộ

1990.08

1990.08

Có gì mới ở Roeasy?