ĐÓNG

Bộ xem cửa

Tấm gương cửa ra vào thường được gọi là Cat ngon đồ;399; Nhìn kìa. Cat 35; 39; Mắt là một loại dụng cụ quang học nhỏ được lắp đặt trên cửa nhà. Nó cũng được gọi là Cat ngon--399; Mắt vì ánh s áng bị ánh sáng soi lại giống như ánh sáng được toả ra bởi mèo Ba Tư-- Mắt vào ban đêm.


Kiểu khác nhau của bộ xem cửa


Bộ xem khung cửa

Q: Ứng dụng của bộ xem cửa trong cuộc s ống của chúng ta đâu?

A: Khớp cửa hoàn hảo ROCEAYY khớp với các cửa ra vào, hỗ trợ và hỗ trợ thiết kế ngon nghẻ và hỗ trợ cho người thiết kế và gợi 39; ý.


Q: Trình phân loại bộ xem cửa ra là gì?

A: Các kiểu xem cửa có thể được chia thành bộ xem cửa truyền thống, người xem cửa kính, và người xem cửa thông minh.


Q: Trình xem màn hình phục vụ kéo dài bao lâu?

A: Người xem cửa thông minh có thời gian phục vụ lâu nhất.


Hoa Lịch sử Phát triển
Biên Dịch:

Biên Dịch:

Biên Dịch:

Biên Dịch:

Biên Dịch:

Biên Dịch:

Biên Dịch:

Biên Dịch:

Biên Dịch:

Biên Dịch:

dùm tôi

dùm tôi

206

206

Language

Language

Language

Language

Đầu

Đầu

Nội bộ

Nội bộ

1990.08

1990.08

Bạn có muốn tư vấn riêng cho phần cứng dùng tại nhà không?
Giữ liên lạc
Có gì mới ở Roeasy?