ĐÓNG

Nối nội thất

Nói chung là trong quá trình sản xuất đồ nội thất, giữa tấm ván và tấm ván đóng hộp và bộ phận chức năng kết nối là sự kết nối nội thất. Nó được đề cập chủ yếu đến: Thành phần kết nối nhiệt độ, cây vít, đinh, kết hợp hạt dẻ, và v.v, đây cũng là khái niệm chung về ngành công nghiệp đồ nội thất. Và những dây nối nội thất được sử dụng nhiều nhất là những kết nối lập dị, nên những dây nối thời sự trong ngành nội thất thường được gọi là những đoạn nối lập dị.


Kiểu khác của kết nối nội thất


Hoa Lịch sử Phát triển
Biên Dịch:

Biên Dịch:

Biên Dịch:

Biên Dịch:

Biên Dịch:

Biên Dịch:

Biên Dịch:

Biên Dịch:

Biên Dịch:

Biên Dịch:

dùm tôi

dùm tôi

206

206

Language

Language

Language

Language

Đầu

Đầu

Nội bộ

Nội bộ

1990.08

1990.08

Bạn có muốn tư vấn riêng cho phần cứng dùng tại nhà không?
Giữ liên lạc
Có gì mới ở Roeasy?