ĐÓNG

Khoá thép gai nặng

Khoá ngăn kéo nặng, cũng là ngăn kéo khoá, được làm trong loại kẽm nặng có chìa khóa lót kim loại. Nó có máy tính rất chu đáo với laser một.

Chất lượng và an ninh chất lượng cao.Các loại nâng cao ống rất khác nhau


Lợi thế của khóa nòng súng nặng

Vỏ ngăn kéo hạng nặng được làm theo chất lượng cao nhất. Nó có thể được dùng để bảo vệ những thứ quan trọng. Phím máy tính hay Phím Laser không thể dễ mở.

Hoa Lịch sử Phát triển
Biên Dịch:

Biên Dịch:

Biên Dịch:

Biên Dịch:

Biên Dịch:

Biên Dịch:

Biên Dịch:

Biên Dịch:

Biên Dịch:

Biên Dịch:

dùm tôi

dùm tôi

206

206

Language

Language

Language

Language

Đầu

Đầu

Nội bộ

Nội bộ

1990.08

1990.08

Bạn có muốn tư vấn riêng cho phần cứng dùng tại nhà không?
Giữ liên lạc
Có gì mới ở Roeasy?