ĐÓNG

Thiết bị nén

Thiết bị đẩy mở được dùng cho tủ, đồ đạc, mọi loại công tắc cửa tủ. Nó là một phụ tùng phần cứng nhỏ, dù nhỏ nhưng vai trò rất lớn. Vai trò quan trọng nhất là: Sau khi lắp đặt, mở và đóng cửa mà không nắm tay.

Nó khiến tủ trông đẹp hơn bởi vì không có bộ phận phơi bày bên ngoài.

Nó không ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của cửa tủ, xinh đẹp hơn.


Mọi loại thiết bị đang mở rộng


Bộ kích hoạt

Làm thế nào để cài đặt phần mở rộng?

Việc lắp đặt thiết bị phục hồi rất đơn giản. Bạn chỉ cần tạo một cái lỗ trong cửa tủ để lắp nó.

Hoa Lịch sử Phát triển
Biên Dịch:

Biên Dịch:

Biên Dịch:

Biên Dịch:

Biên Dịch:

Biên Dịch:

Biên Dịch:

Biên Dịch:

Biên Dịch:

Biên Dịch:

dùm tôi

dùm tôi

206

206

Language

Language

Language

Language

Đầu

Đầu

Nội bộ

Nội bộ

1990.08

1990.08

Bạn có muốn tư vấn riêng cho phần cứng dùng tại nhà không?
Giữ liên lạc
Có gì mới ở Roeasy?